Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2012

Zmluva o zabezpečení fyz. ochrany objektu, SBS EuroSecurity s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 264x | 06.05.2018

Rok 2011

Anita Dudásová AB & Partners - Obec Bíňa Zmluva o spracovanie údajov na počítači a evidencie cintorína v obci Bíňa Stiahnuté: 224x | 06.05.2018

Archtektonická kancelária L.V. s.r.o. - Obec Bíňa Vypracovenie projektu Zberný dvor Bíňa Stiahnuté: 209x | 06.05.2018

Dexia banka - Obec Bíňa Dohoda o ukončení Zmluvy o prvom municipiálnom úvere Stiahnuté: 239x | 06.05.2018

Dexia banka - Obec Bíňa Zmluva o bežnom účze Stiahnuté: 270x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve Obec Bíňa - Kooperatíva poistovna a.s. Bratislava Stiahnuté: 289x | 06.05.2018

EUROFOND Hitelszeződés Bény Község - Dexia bank Stiahnuté: 210x | 06.05.2018

Hudobná skupina Dolly Roll - Obec Bíňa Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie Stiahnuté: 278x | 06.05.2018

Kiegészítés - jelzálog szerződés Bény Község - Közlekedési, építésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Stiahnuté: 212x | 06.05.2018

Kooperatíva - Obec Bíňa Povinné zmluvné poistenie - traktor Stiahnuté: 352x | 06.05.2018

Lesingová zmluva ČSOB Leasing a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 427x | 06.05.2018

Mária Haľamová rodená Homolová -Obec Bíňa D o d a t o k k nájomnej zmluve Stiahnuté: 216x | 06.05.2018

MO CSEMADOK so sídlom Bíňa - Obec Bíňa Z m l u v a o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 220x | 06.05.2018

Mucha Ján - Obec Bíňa DODATOK ku kúpnej zmluve podľa ust., § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka Stiahnuté: 220x | 06.05.2018

Mucha Ján - Obec Bíňa Kúpna zmluva podľa ust., § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka Stiahnuté: 245x | 06.05.2018

Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Stiahnuté: 221x | 06.05.2018

Spevácky súbor PROFIL DUO Šaľa - Obec Bíňa Zmluva o vystúpení so zábavným programom Stiahnuté: 206x | 06.05.2018

Štátny fond rozvoja a bývania - Obec Bíňa Záložná zmluva č. 404/386/2009/Z Stiahnuté: 274x | 06.05.2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Obec Bíňa o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce.. Stiahnuté: 212x | 06.05.2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Obec Bíňa o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti ma realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Stiahnuté: 237x | 06.05.2018

Stránka