Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2012

Príkazná zmluva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Obec Bíňa Stiahnuté: 314x | 06.05.2018

Príkazná zmluva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Obec Bíňa Stiahnuté: 342x | 06.05.2018

Zmluva na zľavu PHM, GAS product&services - Obec Bíňa Stiahnuté: 337x | 06.05.2018

Zmluva o Bexia Komunál eurofondy úvere, Prima banka Slovensko a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 305x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke elekrtiny, Komunal Energy s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 241x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke kŕmnyh odpadkov, Zoltán Balogh - Obec Bíňa Stiahnuté: 242x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre MŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 230x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre OcU, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 263x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre ZŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 308x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke tovaru, Riana Fruit s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 261x | 06.05.2018

Zmluva o odvoze separovaného odpadu, Anna Tóthová FLEXIBEL - Obec Bíňa Stiahnuté: 306x | 06.05.2018

Zmluva o ochrane pred vnútornými povodňami: Prospect sro - Obec Bíňa Stiahnuté: 233x | 06.05.2018

Zmluva o posk. dotácie Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 310x | 06.05.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu. Env. fond - Obec Bíňa Stiahnuté: 290x | 06.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb, Ing. Jozef Szekeres - Obec Bíňa Stiahnuté: 325x | 06.05.2018

Zmluva o reklame, Prospect s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 310x | 06.05.2018

Zmluva o spolupráci, Súkr. umelecká zákl. škola Kataríny Pappovej - Obec Bíňa Stiahnuté: 287x | 06.05.2018

Zmluva o sponzorstve, Prospect s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 305x | 06.05.2018

Zmluva o spupráci: Slovenská katolícka charita - Obec Bíňa Stiahnuté: 278x | 06.05.2018

Zmluva o vedení účtu: VÚB - Obec Bíňa Stiahnuté: 326x | 06.05.2018

Stránka