Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2012

Príkazná zmluva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Obec Bíňa Stiahnuté: 299x | 06.05.2018

Príkazná zmluva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Obec Bíňa Stiahnuté: 320x | 06.05.2018

Zmluva na zľavu PHM, GAS product&services - Obec Bíňa Stiahnuté: 311x | 06.05.2018

Zmluva o Bexia Komunál eurofondy úvere, Prima banka Slovensko a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 290x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke elekrtiny, Komunal Energy s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 223x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke kŕmnyh odpadkov, Zoltán Balogh - Obec Bíňa Stiahnuté: 218x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre MŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 212x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre OcU, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 244x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre ZŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 291x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke tovaru, Riana Fruit s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 244x | 06.05.2018

Zmluva o odvoze separovaného odpadu, Anna Tóthová FLEXIBEL - Obec Bíňa Stiahnuté: 290x | 06.05.2018

Zmluva o ochrane pred vnútornými povodňami: Prospect sro - Obec Bíňa Stiahnuté: 217x | 06.05.2018

Zmluva o posk. dotácie Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 292x | 06.05.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu. Env. fond - Obec Bíňa Stiahnuté: 275x | 06.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb, Ing. Jozef Szekeres - Obec Bíňa Stiahnuté: 306x | 06.05.2018

Zmluva o reklame, Prospect s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 289x | 06.05.2018

Zmluva o spolupráci, Súkr. umelecká zákl. škola Kataríny Pappovej - Obec Bíňa Stiahnuté: 265x | 06.05.2018

Zmluva o sponzorstve, Prospect s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 288x | 06.05.2018

Zmluva o spupráci: Slovenská katolícka charita - Obec Bíňa Stiahnuté: 257x | 06.05.2018

Zmluva o vedení účtu: VÚB - Obec Bíňa Stiahnuté: 307x | 06.05.2018

Stránka