Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2013

Zmluva o zabezpečení ochrany majetku; SBS Euro Security s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 380x | 07.05.2018

Rok 2012

Darovacia zmluva, AGROVAR Bíňa - Obec Bíňa Stiahnuté: 374x | 06.05.2018

Dodakok k zmluve o posk. nenávratného finančného príspevku, Pôdohosp. plat. agentúra - Obec Bíňa Stiahnuté: 348x | 06.05.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o nájmu domu, Jozef Horváth a Annamária Horváthová - Obec Bíňa Stiahnuté: 345x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre MŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 366x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre OcU, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 349x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre ZŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 336x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o nájme, Estera Křivová r. Cabajská - Obec Bíňa Stiahnuté: 330x | 06.05.2018

Dodáveteľsko - odberateľská zmluva, Tóth Viliam, I. Sokolec - Obec Bíňa Stiahnuté: 361x | 06.05.2018

Dohoda a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. ÚPSVR - Obec Bíňa Stiahnuté: 348x | 06.05.2018

Dohoda a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. ÚPSVR - Obec Bíňa Stiahnuté: 339x | 06.05.2018

Dohoda a poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti... ÚPSVR - Obec Bíňa Stiahnuté: 319x | 06.05.2018

Dohoda o dodaní tovaru, Coop Jednota NZ - Obec Bíňa Stiahnuté: 338x | 06.05.2018

Dohoda o dodaní tovaru, DIOS Slovakia s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 376x | 06.05.2018

Kúpna zmluva; Bogdányiová Mária r. Moďorošová - Obec Bíňa Stiahnuté: 315x | 02.05.2018

Kúpno-predajná zmlu Stiahnuté: 327x | 06.05.2018

Mandátna zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie) Koodis s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 332x | 06.05.2018

Nájomná zmluva, Obec Bíňa - Súkromná pekáreň u Kollára Stiahnuté: 330x | 06.05.2018

Poistná zmluva pre poistenie majetku. Komunálna poisťovňa - Obec Bíňa Stiahnuté: 305x | 06.05.2018

Poistná zmluva, Kooperatíva - Obec Bíňa Stiahnuté: 279x | 06.05.2018

Stránka