Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2013

Poistenie mot. vozidla; Kooperatíva poistovna a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 264x | 07.05.2018

Prevádzkovanie lunaparku; Arpád Cibulya - Obec Bíňa Stiahnuté: 239x | 07.05.2018

Rámcová dohoda na dod. tovaru; Riana Fruit s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 217x | 07.05.2018

Stavba vonkajšieho javiska; Tomáš Pohori, Kamenný Most - Obec Bíňa Stiahnuté: 308x | 07.05.2018

Vyhotovenie inf. tabule; Media Chain s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 241x | 07.05.2018

Zmluva o aktivačnej činnosti; ÚPSVR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 218x | 07.05.2018

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (dodatok); Prima banka Slovensko a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 231x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Nagy Csomor István - Obec Bíňa Stiahnuté: 225x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Slovenská pošta a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 289x | 07.05.2018

Zmluva o nenávr. fin. prípevku; Min. živ. prostredia SR - Obec Bíňa Stiahnuté: 221x | 07.05.2018

Zmluva o obchodných a dodacích podmienok; Danubius spol s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 235x | 07.05.2018

Zmluva o pokytnutí nenávratného finančného príspevku; Min. životného prostredia SR - Obec Bíňa Stiahnuté: 239x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie; Úrad vlády SR - Obec Bíňa Stiahnuté: 236x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí služby; EURO-GP-INVEST s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 267x | 07.05.2018

Zmluva o poskytovaní zábavného programu; PF Média k.f.t. - Obec Bíňa Stiahnuté: 353x | 07.05.2018

Zmluva o prenájme staveniska; Prospekt s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 227x | 07.05.2018

Zmluva o reklame; Prospekt s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 240x | 07.05.2018

Zmluva o reklamnej činnosti; Mgr. Lilla Akerman Nagy - Obec Bíňa Stiahnuté: 282x | 07.05.2018

Zmluva o vyhotovenie filmu; GVJ s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 218x | 07.05.2018

Zmluva o vypracovanie žiadosti; Grantprojekt s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 223x | 07.05.2018

Stránka