Navigácia

Obsah

 

 

Originály Zápisníc sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Bíni, Bíňa 107, 943 56  Bíňa.

 

 

Rok 2022

Zápisnica č. 01/2022

Zápisnica č. 02/2022 

Zápisnica č. 03/2022 

Zápisnica č. 04/2022 

Zápisnica č. 05/2022

Zápisnica č. 06/2022

Zápisnica č. 07/2022 (8.7 MB)

 

 

Rok 2021

Zápisnica č. 01/2021 

Zápisnica č. 02/2021 

Zápisnica č. 03/2021 

Zápisnica č. 04/2021 

Zápisnica č. 05/2021 

Zápisnica č. 06/2021 

 

Rok 2020

Zápisnica č. 01/2020

Zápisnica č. 02/2020

Zápisnica č. 03/2020

Zápisnica č. 04/2020

Zápisnica č. 05/2020

Zápisnica č. 06/2020