Navigácia

Obsah

 

 

Rok 2022

Uznesenia z I. zasadnutie OZ zo dňa 18.03.2022 

Uznesenia z II. zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2022 

Uznesenia z III. zasadnutia OZ zo dňa 15.08.2022  

 

 

Rok 2021

Uznesenia z I. zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2021 

Uznesenia z II. zasadnutia OZ zo dňa 04.05.2021 

Uznesenia z III. zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2021 

Uznesenia zo IV. zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2021 

Uznesenia z V. zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2021 

Uznesenia zo VI. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2021  

 

Rok 2020

Uznesenie z I. Mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 06.03.2020

Uznesenia z II. Mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 17.04.2020

Uznesenia z III. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020

Uznesenia zo IV. zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2020

Uznesenia z V. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020

 

Rok 2019

Uznesenia z I. rokovania OZ dňa 24.1.2019.pdf (395.18 kB)

Uznesenia z II. zasadnutia OZ dňa29.3.2019.pdf (411.82 kB)

Uznesenia z III. riadneho zasadnutia OZ dňa 25.6.2019.pdf (346.82 kB)

Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2019.pdf (140.22 kB)

 

Rok 2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia dňa 10.12.2018.pdf (640.86 kB)

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia dňa 10.12.2018.pdf (420.17 kB)